Bildirmək istərdik ki, Sertifikatlaşdırma (latıncadan “sertifico” – təsdiq edirəm) – istehsalçıdan və istehlakçıdan asılı olmayaraq rəsmi orqan tərəfindən məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun yazılı şəkildə təsdiqi prosedurudur.

Tədris mərkəzi olaraq xidmətlərimizdən yararlanmış istehlakçılarımıza (yəni tələbələrimizə) tədris edilmiş biliklər üzrə yazılı və şifahi imtahan edildikdən sonra bilik səviyyələrinə uyğun olaraq Sertifikatlar təqdim edilir. Bilik və sertifikat səviyyəsi göstəricilərə əsasən 3 hissəyə bölunür.

Dinləyici sertifikatı : 30-50% nəticə
Müvəffəqiyyət sertifikatı : 51-80% nəticə
Fərqlənmə sertifikatı : 81-100% nəticə

Mərkəzimiz tərəfindən təqdim edilmiş Sertifikatların həqiqiliyin yoxlamaq üçün sertifikat üzərind olan QR kodu skan etmək və ya buraya klik etməyiniz kifayətdir.

Açılan siyahıda mərkəzimiz tərəfindən təqdim olmuş sertifikatları əldə etmiş şəxslər və onların göstəriciləri barəsində məlumat əldə edə bilərsiniz.

Sertifikatlar